Turystyka zrównoważona

Green Design

Oparta jest na założeniach mówiących o tym, by działania podejmowane przez turystów, nie doprowadzały do niszczenia środowiska przyrodniczego, przy jednoczesnym dostarczaniu korzyści społecznościom lokalnym, mieszkającym na danym obszarze, jak i samym turystom, którzy mogą obcować z przyrodą, poznawać kulturę społeczności lokalnej. Jest to w skrócie mówiąc turystyka przyjazna środowisku, nastawiona na obcowanie z przyrodą i poznawanie dziedzictwa społeczności lokalnej. Jakie inne czynności warto podejmować by wspierać zrównoważoną turystykę?

Tyle w teorii, a jak to wygląda w praktyce?

Przykładem dobrych praktyk w zakresie turystyki zrównoważonej, jest odradzanie się gospodarki pasterskiej w Beskidzie Śląskim. Jakie to przynosi korzyści?

-Ograniczać produkowanie odpadów

-Oszczędzać energię i wodę

-Promować zachowania proekologiczne, zaczynając od siebie, poprzez miejsce pracy i turystów

-Eliminować substancje, które są szkodliwe dla otoczenia