WITAJ W NATURALNYM ŚWIECIE

Nasze projekty

Warto w niżej wymienionych projektach uwzględnić ekologię, środowisko, którego jesteśmy częścią.

 

project3

Recykling

To proste, ważne abyś zapamiętał tzw. 3R: reduce, reuse, recycle – unikaj kupowania zbyt dużej ilości rzeczy, z których nie będziesz korzystał, użyj powtórnie, utylizuj.

project1

Naturalne odzyskiwanie

Meble z europalet, lampa z płyt winylowych, choinka z plastikowych butelek… kreatywność sprawia, że produkujemy mniej śmieci, a stare i wydawać by się mogło nie nadające się do ponownego użycia rzeczy, zyskują nowe życie.

project2

Natura

Ekstensywne wypasanie owiec w wyższych partiach gór, przyczynia się do zachowania bioróżnorodności, czyli m.in. hale nie zarastają chwastami, drzewami i krzewami, a tereny te są naturalnie nawożone. Odradzają się zawody bacy i juhasa

Dbaj o środowisko

Co zrobić aby chronić środowisko? Przemyśleć każdy z etapów składających się na proces produkcji: Wybieranie odpowiednich surowców, materiałów, Wytwarzanie, Pakowanie i dystrybucja, Wykorzystanie produktów, Rozkład zużytych produktów

Green design

null

Naturalna siła

Jakie działania można podjąć aby od początku aż do końca dbać o przyrodę? Korzystać z lokalnych produktów, dzięki czemu nie będzie potrzebny transport materiałów potrzebnych do produkcji przedmiotów

null

Dbaj o ekologię

Pamiętaj o tym aby nadawać przedmiotom drugie życie. Zamiast składać śmieci na wysypiskach, tworząc zagrożenie dla środowiska, a także ograniczać przestrzeń, która mogłaby być wykorzystana jako wspólna przestrzeń

null

Naturalna energia

Korzystać z zasobów odnawialnych i dbać o zrównoważony rozwój. Zmniejszać ilość toksycznych spalin emitowanych do środowiska, takim działaniem przyczyniasz się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska

0
Lata
0
Projekty
0
Wolontariaci
0
Uratowane drzewa

Z nimi współpracujemy!

Reazlizacja strony: